Rita Zipora in RvT Buma/Stemra

Voor de Bammers die je nog niet kennen: wat heb je allemaal al gedaan?
De afgelopen 4 jaar ben ik voorzitter geweest van de Raad van Rechthebbenden van BumaStemra. Ik ken BumaStemra dus al goed, maar wel vanuit een ander perspectief dan bij de Raad van Toezicht. Daarnaast zit ik al heel wat jaartjes in het BAM! Popauteurs-bestuur waardoor ik goed op de hoogte ben van de belangrijkste ontwikkelingen voor artiesten en songwriters. De afgelopen anderhalf jaar ben ik samen met  Arriën Molema ook veel bezig geweest met het onderwerp Fair Pay op poppodia in Nederland, met een mooi rapport tot gevolg. Daar gaan we nu hopelijk ook volgende stappen in zetten. 

En nu zit je in de Raad van Toezicht, gefeliciteerd! Wat ga je als eerst doen?
Dank je! De eerste stap is om de leden van de RvT beter te leren kennen en te horen wat de belangrijkste zaken zijn die nu spelen. In de RvT heb je een gedeelde verantwoordelijkheid dus je moet het echt samen doen, elkaar goed leren kennen helpt daarbij. Bij BumaStemra is een grote IT-transitie gaande, die heb ik vanuit de Raad van Rechthebbenden in grote lijnen al wel gevolgd, maar gezien dit onderwerp echt bij de RvT ligt zal ik me hierop gaan inlezen. 

Wat gaat jouw perspectief binnen de RvT worden?
Mijn perspectief is vanuit het collectief van rechthebbenden de verschillende grote strategische onderwerpen bekijken. Dus: hoe kunnen we het collectief verder helpen? Hoe kun je zorgen dat BumaStemra die solide organisatie is en blijft in de toekomst, zodat songwriters zich willen blijven aansluiten bij BumaStemra? Verder neem ik natuurlijk mijn kennis van de popsector mee en de ervaringen die ik heb opgedaan bij de Raad voor Cultuur over beleid in de cultuursector. 

Arriën neemt afscheid van Buma/Stemra
Ruim 10 jaar is onze voorzitter Arriën actief geweest binnen Buma/Stemra. Eerst in het oude bestuur van de vereniging en daarna in de Raad van Toezicht. Hij heeft zich keihard ingezet en vastgebeten in verschillende dossiers. Zo was hij betrokken bij het aanstellen van de huidige directeur en financieel directeur van Buma. Het waren trajecten waarin hij streed voor het vinden van de juiste persoon, die Buma in rustiger vaarwater kon krijgen, zodat de focus binnen de vereniging kon liggen op dat wat ze er moeten doen: verdelen van vergoedingen voor het gebruik van muziek.